Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/05/26/11543
26.05.2022
Urząd Gminy Lesznowola
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Lesznowola
T
2022/05/26/11542
26.05.2022
Urząd Gminy Lesznowola
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2022/05/25/11541
25.05.2022
KPRM Cyfryzacja
Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów Osobistych
T
2022/05/25/11540
25.05.2022
KPRM Cyfryzacja
Wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji
T
2022/05/25/11539
25.05.2022
KPRM Cyfryzacja
Wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
T
2022/05/25/11538
25.05.2022
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
T
2022/05/25/11537
25.05.2022
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
T
2022/05/25/11536
25.05.2022
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
T
2022/05/25/11535
25.05.2022
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
T
2022/05/24/11534
24.05.2022
GMINA NOWY TARG
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 31