Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/04/29/11512
29.04.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla zawodów zaufania publicznego.
N
2022/04/29/11511
29.04.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych.
N
2022/04/29/11510
29.04.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotów niepublicznych niebędących osobą fizyczną.
N
2022/04/29/11509
29.04.2022
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/04/26/11508
26.04.2022
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór zgody na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości
T
2022/04/25/11507
25.04.2022
GMINA KORZENNA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/04/25/11506
25.04.2022
POWIAT SOKÓLSKI
Wzór zgłoszenia uwag dotyczących nieprawidłowości w oznakowaniu dróg powiatowych
T
2022/04/25/11505
25.04.2022
POWIAT SOKÓLSKI
Wzór wniosku o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
T
2022/04/25/11504
25.04.2022
POWIAT SOKÓLSKI
Deklaracja harmonogramu robót - dotyczącego zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej
T
2022/04/25/11503
25.04.2022
POWIAT SOKÓLSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 54