Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/25/11374
25.02.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o rejestrację firmy w programie dofinansowania zakupu odbiornika cyfrowego
N
2022/02/25/11373
25.02.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego
N
2022/02/25/11372
25.02.2022
URZĄD GMINY MOSZCZENICA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/02/24/11371
24.02.2022
URZĄD MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
T
2022/02/24/11370
24.02.2022
URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/02/24/11369
24.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
VIN-R(4) ZGŁOSZENIE INFORMUJĄCE W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY NIEUNIJNEJ ROZLICZANIA VAT - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/02/24/11368
24.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
VII-R(2) ZGŁOSZENIE PODATNIKA INFORMUJĄCE W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY IMPORTU ROZLICZANIA VAT - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/02/24/11367
24.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
VII-RP(2) ZGŁOSZENIE POŚREDNIKA INFORMUJĄCE W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY IMPORTU ROZLICZANIA VAT - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/02/21/11366
21.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
N
2022/02/21/11365
21.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-4 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 88