Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/07/11327
07.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WPZ(2) WNIOSEK PODATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/02/07/11326
07.02.2022
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór wniosku o rozłożenie na raty należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
T
2022/02/07/11325
07.02.2022
URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/02/07/11324
07.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku o wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
T
2022/02/07/11323
07.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
T
2022/02/07/11322
07.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WAP(1) WNIOSEK PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/02/07/11321
07.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WOP(2) WNIOSEK PŁATNIKA O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI W POBORZE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACANYCH NA RZECZ PODATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/02/07/11320
07.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WOZ(2) WNIOSEK PODATNIKA O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU PREFERENCJI W POBORZE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACANYCH NA RZECZ PODATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/02/07/11319
07.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WCZ(1) WNIOSEK PODATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH POBRANEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACONYCH NA RZECZ PODATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/02/07/11318
07.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie zgody na wykreślenie w księdze wieczystej zapisów dotyczących zwrotu udzielonej bonifikaty
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13