Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/04/11314
04.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
T
2022/02/04/11313
04.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
T
2022/02/04/11312
04.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionej karcie pojazdu albo zagubionym dowodzie rejestracyjnym
T
2022/02/04/11311
04.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
T
2022/02/04/11310
04.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej
T
2022/02/04/11309
04.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6