Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/10/11344
10.02.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór protestu dotyczącego negatywnej oceny projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
T
2022/02/10/11343
10.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o nabycie na własność lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań na rzecz najemcy lub dzierżawcy
T
2022/02/10/11342
10.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o zmianę celu użytkowania wieczystego gruntu
T
2022/02/10/11341
10.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
ADN-1(4) Wzór adnotacji do tytułu wykonawczego przekazywanej podczas zbiegu egzekucji
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4