Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/24/11371
24.02.2022
URZĄD MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
T
2022/02/24/11370
24.02.2022
URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/02/24/11369
24.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
VIN-R(4) ZGŁOSZENIE INFORMUJĄCE W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY NIEUNIJNEJ ROZLICZANIA VAT - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/02/24/11368
24.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
VII-R(2) ZGŁOSZENIE PODATNIKA INFORMUJĄCE W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY IMPORTU ROZLICZANIA VAT - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/02/24/11367
24.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
VII-RP(2) ZGŁOSZENIE POŚREDNIKA INFORMUJĄCE W ZAKRESIE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY IMPORTU ROZLICZANIA VAT - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5