Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/09/29/11832
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CSRS(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ - wzór stosuje się do przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/09/29/11831
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CSR(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ - wzór stosuje się do przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/09/29/11830
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11A(21) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/09/29/11829
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-CSR(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ - wzór stosuje się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/09/29/11828
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-40A(21) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/09/27/11827
27.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-DZ(1) INFORMACJA O DZIECIACH UPRAWNIAJĄCYCH PODATNIKA DO ULGI DLA RODZIN 4+ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/09/26/11826
26.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZZW-1K(1) ZAJĘCIE NADPŁATY I ZWROTU PODATKU
T
2022/09/26/11825
26.09.2022
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN
Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków/zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych
T
2022/09/26/11824
26.09.2022
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
T
2022/09/26/11823
26.09.2022
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 84