Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/07/29/11660
29.07.2022
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości 'mieszane'
T
2022/07/29/11659
29.07.2022
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
T
2022/07/28/11658
28.07.2022
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników
T
2022/07/28/11657
28.07.2022
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/07/27/11656
27.07.2022
URZĄD GMINY MRĄGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/07/27/11655
27.07.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(31) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/07/25/11654
25.07.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-16A(13) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO - wzór stosuje się do składek zapłaconych i odliczonych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/07/21/11653
21.07.2022
URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
Wzór wykazu pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
T
2022/07/21/11652
21.07.2022
URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
Wzór wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydanie wypisu z tej licencji lub zmianę licencji
T
2022/07/21/11651
21.07.2022
URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
Wzór wniosku o wydanie wtórnika z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 47