Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/08/31/11748
31.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2022/08/31/11747
31.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
T
2022/08/30/11746
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
T
2022/08/30/11745
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2022/08/30/11744
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2022/08/30/11743
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2022/08/30/11742
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
T
2022/08/30/11741
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2022/08/30/11740
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/08/30/11739
30.08.2022
GMINA ŚWIECIE
Wzór wniosku do projektu budżetu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 88