Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/11/30/11950
30.11.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych
N
2022/11/30/11949
30.11.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku
T
2022/11/30/11948
30.11.2022
URZĄD MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta działki położonej w Wysokiem Mazowieckiem
T
2022/11/30/11947
30.11.2022
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych
T
2022/11/30/11946
30.11.2022
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
Wzór zgłoszenia rejestracyjnego "Wstępy" dla właścicieli koni
T
2022/11/30/11945
30.11.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2022/11/29/11944
29.11.2022
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2022/11/29/11943
29.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2022/11/29/11942
29.11.2022
GMINA BUDZÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/11/29/11941
29.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gorzyce
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 65