Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/11/03/11886
03.11.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego, dotyczącego zwiększenia limitu na energię elektryczną
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1