Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/11/24/11928
24.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów
T
2022/11/24/11927
24.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2022/11/24/11926
24.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2022/11/24/11925
24.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Gorzyce
T
2022/11/24/11924
24.11.2022
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Skaryszew dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
T
2022/11/24/11923
24.11.2022
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Skaryszew dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2022/11/24/11922
24.11.2022
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
T
2022/11/24/11921
24.11.2022
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym
T
2022/11/24/11920
24.11.2022
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/11/24/11919
24.11.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotów niepublicznych będących osobą fizyczną.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19