Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/11/21/11909
21.11.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
T
2022/11/21/11908
21.11.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
T
2022/11/21/11907
21.11.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/11/21/11906
21.11.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
T
2022/11/21/11905
21.11.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie opinii do projektu organizacji ruchu
T
2022/11/21/11904
21.11.2022
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6