Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/11/25/11932
25.11.2022
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/11/25/11931
25.11.2022
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/11/25/11930
25.11.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2022/11/25/11929
25.11.2022
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4