Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/11/16/11900
16.11.2022
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2022/11/16/11899
16.11.2022
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
T
2022/11/16/11898
16.11.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-RB(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA ROBOTYZACJĘ - wzór stosuje się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3