Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/10/28/11885
28.10.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-37(29) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/10/26/11884
26.10.2022
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku indywidualnie wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
T
2022/10/26/11883
26.10.2022
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
T
2022/10/26/11882
26.10.2022
Urząd Gminy Świnice Warckie
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź jego braku lub funkcjach i kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2022/10/26/11881
26.10.2022
Urząd Gminy Świnice Warckie
Wzór zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2022/10/26/11880
26.10.2022
Urząd Gminy Świnice Warckie
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/10/26/11879
26.10.2022
Urząd Gminy Świnice Warckie
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
T
2022/10/26/11878
26.10.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-OP(2) OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU LUB WYCOFANIU ZGODY NA PRZEKAZANIE CZĘŚCI PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - wzór stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/10/26/11877
26.10.2022
URZĄD GMINY W ŁUKOWICY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/10/26/11876
26.10.2022
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 53