Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/03/11308
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne
T
2022/02/03/11307
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
T
2022/02/03/11306
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o praktykę studencką / uczniowską
T
2022/02/03/11305
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2022/02/03/11304
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o sprzedaż nieruchomości gminy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
T
2022/02/03/11303
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji
T
2022/02/03/11302
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
T
2022/02/03/11301
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
T
2022/02/03/11300
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o zamianę nieruchomości z gminą
T
2022/02/03/11299
03.02.2022
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym oraz Specjalnej Strefie Rewitalizacji
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19