Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/21/11366
21.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
N
2022/02/21/11365
21.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-4 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2