Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/17/11358
17.02.2022
URZĄD MIASTA I GMINY SKOKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/02/17/11357
17.02.2022
URZĄD MIASTA I GMINY SKOKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2