Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/16/11356
16.02.2022
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/02/16/11355
16.02.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć wraz z listą uczestników kursu
T
2022/02/16/11354
16.02.2022
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
Wzór wniosku do Starosty Ostródzkiego o objęcie Honorowym Patronatem przedsięwzięcia
T
2022/02/16/11353
16.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
T
2022/02/16/11352
16.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5