Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/14/11351
14.02.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na zakup dekodera telewizyjnego
N
2022/02/14/11350
14.02.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o rejestrację firmy w programie dofinansowania zakupu dekodera telewizyjnego
N
2022/02/14/11349
14.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-15J(2) INFORMACJA O PODATNIKACH PODATKU DOCHODOWEGO POSIADAJĄCYCH, BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PODATNIKAMI PODATKU DOCHODOWEGO, PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI JAWNEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/02/14/11348
14.02.2022
Gmina Świebodzice
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
T
2022/02/14/11347
14.02.2022
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/02/14/11346
14.02.2022
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji dostępu do usług cyfrowych
T
2022/02/14/11345
14.02.2022
GMINA WOŁOMIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7