Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/08/11336
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań
T
2022/02/08/11335
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań na rzecz najemcy
T
2022/02/08/11334
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony lub najem socjalny lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
T
2022/02/08/11333
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
T
2022/02/08/11332
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
T
2022/02/08/11331
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
T
2022/02/08/11330
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe
T
2022/02/08/11329
08.02.2022
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
T
2022/02/08/11328
08.02.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZAW-RD(2) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODU SPÓŁEK - wzór stosuje się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9