Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/02/02/11289
02.02.2022
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór wniosku o umorzenie należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
T
2022/02/02/11288
02.02.2022
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2