Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/04/30/13414
30.04.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
T
2024/04/29/13413
29.04.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór wniosku o umożliwienie składania wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pośrednictwem elektronicznej usługi publicznej
T
2024/04/29/13412
29.04.2024
URZĄD MIASTA I GMINY w Kępnie
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/04/26/13411
26.04.2024
URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/04/25/13410
25.04.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu bądź niefigurowaniu w ewidencji podatników
T
2024/04/25/13409
25.04.2024
URZĄD GMINY I MIASTA W GRÓJCU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (opłata zależna od zużycia wody)
T
2024/04/22/13408
22.04.2024
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości)
T
2024/04/22/13407
22.04.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielność lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
T
2024/04/22/13406
22.04.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2024/04/19/13405
19.04.2024
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 29