Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/24/11447
24.03.2022
URZĄD MIASTA LUBLIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/03/24/11446
24.03.2022
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wzór wniosku o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy
T
2022/03/24/11445
24.03.2022
GMINA WIELKA WIEŚ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/03/24/11444
24.03.2022
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników
N
2022/03/24/11443
24.03.2022
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wzór wniosku o wymianę/przedłużenie ważności/wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5