Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/14/11400
14.03.2022
URZĄD GMINY JARACZEWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Jaraczewo
T
2022/03/14/11399
14.03.2022
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY POD NAZWĄ "NATURA"
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2