Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/08/11397
08.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o publikację w BIP i tablicy ogłoszeń zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
T
2022/03/08/11396
08.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu
T
2022/03/08/11395
08.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
T
2022/03/08/11394
08.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór oferty osoby przystępującej do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej
T
2022/03/08/11393
08.03.2022
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego
T
2022/03/08/11392
08.03.2022
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy
T
2022/03/08/11391
08.03.2022
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego
T
2022/03/08/11390
08.03.2022
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta podmiotu na platformie e-Urząd
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8