Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/01/11382
01.03.2022
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
N
2022/03/01/11381
01.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej
T
2022/03/01/11380
01.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wybitne indywidualne osiągnięcia w dziedzinie sportu
T
2022/03/01/11379
01.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o przyznanie stypendium starosty bocheńskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w grach zespołowych/drużynowych
T
2022/03/01/11378
01.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum Starostwa Powiatowego w Bochni
T
2022/03/01/11377
01.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o przyznanie stypendium starosty bocheńskiego za zaangażowanie, postawę społeczną i moralną
T
2022/03/01/11376
01.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o przyznanie stypendium starosty bocheńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe/artystyczne
T
2022/03/01/11375
01.03.2022
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8