Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/16/11407
16.03.2022
URZĄD MIEJSKI W JAROCINIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/03/16/11406
16.03.2022
GMINA ROKIETNICA
Wzór oświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu psa
T
2022/03/16/11405
16.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o zawarcie umowy na dostarczenie wody/odbiór ścieków
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3