Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/30/11458
30.03.2022
Urząd Miasta Legnica
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020
T
2022/03/30/11457
30.03.2022
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wzór wniosku o wydanie wtórnika/wypisu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób
T
2022/03/30/11456
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
T
2022/03/30/11455
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2022/03/30/11454
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2022/03/30/11453
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6