Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/17/11411
17.03.2022
URZĄD GMINY W BIELSKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2022/03/17/11410
17.03.2022
URZĄD GMINY W BIELSKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/03/17/11409
17.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(28) INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/03/17/11408
17.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-R(21) INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4