Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/15/11404
15.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
T
2022/03/15/11403
15.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o rozłożenie należności na raty
T
2022/03/15/11402
15.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o całkowite lub częściowe umorzenie należności np. z tytułu dostarczanej wody
T
2022/03/15/11401
15.03.2022
URZĄD GMINY KOLNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4