Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/28/11452
28.03.2022
URZĄD GMINY W STOCZKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2022/03/28/11451
28.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(16) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2022/03/28/11450
28.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(16) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2022/03/28/11449
28.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2R(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/03/28/11448
28.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5