Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/06/29/5507
29.06.2018
URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych na terenie Gminy Gościeradów
T
2018/06/29/5506
29.06.2018
URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Gościeradów
T
2018/06/29/5505
29.06.2018
URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne
T
2018/06/29/5504
29.06.2018
URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2018/06/29/5503
29.06.2018
URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/06/29/5502
29.06.2018
URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/06/29/5501
29.06.2018
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
N
2018/06/29/5500
29.06.2018
GMINA SWARZĘDZ
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2018/06/29/5499
29.06.2018
Urząd Miasta Legnica
Informacja o lasach
T
2018/06/29/5498
29.06.2018
URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały/czasowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 76