Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/01/25/5026
25.01.2018
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/01/25/5025
25.01.2018
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2018/01/25/5024
25.01.2018
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/01/24/5023
24.01.2018
URZĄD GMINY TCZEW
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2018/01/24/5022
24.01.2018
URZĄD GMINY TCZEW
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2018/01/24/5021
24.01.2018
URZĄD GMINY TCZEW
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2018/01/24/5020
24.01.2018
URZĄD GMINY TCZEW
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2018/01/24/5019
24.01.2018
URZĄD GMINY TCZEW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/01/23/5018
23.01.2018
URZĄD GMINY TCZEW
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/01/19/5017
19.01.2018
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia pobytu czasowego
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 123