Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/02/27/5104
27.02.2018
URZĄD GMINY W ŚLEMIENIU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– nieruchomości zamieszkałe
T
2018/02/27/5103
27.02.2018
URZĄD GMINY W ŚLEMIENIU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– nieruchomości niezamieszkałe
T
2018/02/27/5102
27.02.2018
URZĄD GMINY W ŚLEMIENIU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku
T
2018/02/27/5101
27.02.2018
URZĄD GMINY W ŚLEMIENIU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/02/27/5100
27.02.2018
URZĄD GMINY W ŚLEMIENIU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/02/27/5099
27.02.2018
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór wniosku umożliwiającego wysłanie zapytania do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego o dane z ewidencji poważnych naruszeń
N
2018/02/27/5098
27.02.2018
URZĄD GMINY W SADLINKACH
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/02/27/5097
27.02.2018
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
T
2018/02/27/5096
27.02.2018
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3)
N
2018/02/27/5095
27.02.2018
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 78