Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/02/23/5080
23.02.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
PPS-1(2) Pełnomocnictwo szczególne
N
2018/02/23/5079
23.02.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
PPD-1(2) Pełnomocnictwo do doręczeń
N
2018/02/23/5078
23.02.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
OPS-1(2) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
N
2018/02/23/5077
23.02.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-4R(7) DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2018/02/23/5076
23.02.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
OPD-1(2) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
N
2018/02/23/5075
23.02.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6