Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/10/30/6031
30.10.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
N
2018/10/29/6030
29.10.2018
GMINA LUBASZ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
T
2018/10/25/6029
25.10.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór zgłoszenia przez osobę fizyczną usunięcia drzew lub krzewów
T
2018/10/24/6028
24.10.2018
URZĄD GMINY SŁUPCA
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/10/24/6027
24.10.2018
URZĄD GMINY SŁUPCA
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/10/24/6026
24.10.2018
URZĄD MIEJSKI W OPALENICY
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/10/24/6025
24.10.2018
URZĄD MIEJSKI W OPALENICY
Wzór wniosku o najem lokali użytkowych
T
2018/10/24/6024
24.10.2018
URZĄD GMINY BRUDZEW
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2018/10/24/6023
24.10.2018
URZĄD GMINY BRUDZEW
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/10/24/6022
24.10.2018
URZĄD GMINY BRUDZEW
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 166