Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/09/28/5865
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/09/28/5864
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/09/28/5863
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Deklaracja na podatek leśny
T
2018/09/28/5862
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
T
2018/09/28/5861
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2018/09/28/5860
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2018/09/28/5859
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2018/09/28/5858
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/09/28/5857
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/09/28/5856
28.09.2018
GMINA CZERNIEJEWO
Informacja w sprawie podatku leśnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 202