Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/11/29/6282
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
T
2018/11/29/6281
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2018/11/29/6280
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
T
2018/11/29/6279
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2018/11/29/6278
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
T
2018/11/29/6277
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2018/11/29/6276
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o zwrot / zaliczenie na poczet / zaksięgowanie nadpłaty podatku
T
2018/11/29/6275
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa
T
2018/11/29/6274
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2018/11/29/6273
29.11.2018
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ WODZIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 251