Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/02/07/5039
07.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
T
2018/02/07/5038
07.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór wniosku o zmianę przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
T
2018/02/07/5037
07.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji, remontu, przebudowy ogrodzenia usytuowanego wzdłuż dróg i działek miejskich
T
2018/02/07/5036
07.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
T
2018/02/07/5035
07.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
T
2018/02/07/5034
07.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego położenie działki w obszarze rewitalizacji lub w obszarze zdegradowanym
T
2018/02/07/5033
07.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działek w planie zagospodarowania przestrzennego
T
2018/02/07/5032
07.02.2018
URZĄD MIASTA LĘDZINY
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/02/07/5031
07.02.2018
URZĄD MIASTA LĘDZINY
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9