Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/02/12/5058
12.02.2018
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Pismo do komornika sądowego o udostępnieniu danych ze zbioru ZUS
N
2018/02/12/5057
12.02.2018
URZĄD GMINY W WIEPRZU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/02/12/5056
12.02.2018
URZĄD GMINY W WIEPRZU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/02/12/5055
12.02.2018
URZĄD GMINY W WIEPRZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4