Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/02/06/5030
06.02.2018
URZĄD MIASTA LĘDZINY
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/02/06/5029
06.02.2018
URZĄD GMINY ZIELONKI
Wzór wniosku o udostępnienie danych osobowych z Ewidencji Działalności Gospodarczej
T
2018/02/06/5028
06.02.2018
URZĄD GMINY ZIELONKI
Wzór wniosku o odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3