Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/02/20/5074
20.02.2018
URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
Wzór informacji o gruntach
T
2018/02/20/5073
20.02.2018
URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2018/02/20/5072
20.02.2018
URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
Wzór informacji o lasach
T
2018/02/20/5071
20.02.2018
URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2018/02/20/5070
20.02.2018
URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/02/20/5069
20.02.2018
URZĄD MIASTA I GMINY W WIELICZCE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/02/20/5068
20.02.2018
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
T
2018/02/20/5067
20.02.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-8(2) ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE W ZAKRESIE DANYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8