Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołania i zażalenia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej odwołania lub zażalenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Odwołanie lub zażalenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Odpowiedź

Etapy realizacji usługi  

Rozpatrzenie odwołania lub zażalenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odwołania i zażalenia

  Odwołania i zażalenia

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej odwołania lub zażalenia.