Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyjaśnienie niezgodności danych gromadzonych i przetwarznaych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wyjaśnienie niezgodności danych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kogo dotyczy  

Wyłącznie osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Załączanie dokumentów nie jest konieczne ponieważ założenie konta na ePUAP wymagało uwierzytelnienia.
Czas realizacji  

UFG udostępnia dane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych art. 32 ust. 1 pkt 1-5a.)

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Tryb odwoławczy określony został w art. 25 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych Do: GIODO Termin na złożenie odwołania: Brak Termin reakcji GIODO: Brak Termin reakcji na skutek nakazu GIODO: Bez zbędnej zwłoki Organ: GIODO

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie danych do poprawy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Odpowiedź

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wyjaśnienie
 • niezgodność
 • danych
 • Podobne usługi  

  Wyjaśnienie niezgodności danych gromadzonych i przetwarznaych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  Wyjaśnienie niezgodności danych