Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyjaśnienie niezgodności danych gromadzonych i przetwarznaych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wyjaśnienie niezgodności danych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kogo dotyczy  

Wyłącznie osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Załączanie dokumentów nie jest konieczne ponieważ założenie konta na ePUAP wymagało uwierzytelnienia.
Czas realizacji  

UFG udostępnia dane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych art. 32 ust. 1 pkt 1-5a.)

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Tryb odwoławczy określony został w art. 25 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych Do: GIODO Termin na złożenie odwołania: Brak Termin reakcji GIODO: Brak Termin reakcji na skutek nakazu GIODO: Bez zbędnej zwłoki Organ: GIODO

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie danych do poprawy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Odpowiedź

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • wyjaśnienie
  • niezgodność
  • danych
  • Podobne usługi  

    Wyjaśnienie niezgodności danych gromadzonych i przetwarznaych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

    Wyjaśnienie niezgodności danych