Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Udostępnianie danych o historii szkód osoby składającej wniosek w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kogo dotyczy  

Wyłącznie osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Załączanie dokumentów nie jest konieczne ponieważ założenie konta na ePUAP wymagało uwierzytelnienia.
Czas realizacji  

UFG udostępnia dane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych art. 32 ust. 1 pkt 1-5a.)

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wygenerowana odpowiedź z systemu UFG

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Odpowiedź

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Ubezpieczenie OC
  • ubezpieczenia komunikacyjne
  • szkody
  • historia szkód
  • Ubezpieczenie AC
  • Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

    Udostępnianie danych o historii szkód osoby składającej wniosek w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych