Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotu publicznego

Złożenie skargi na podmiot publiczny, który nie zapewnił osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kogo dotyczy  

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotu publicznego
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym co oznacza, że nie ma odwołania od wydanej decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja nakazująca zapewnienie dostępności Decyzja odmawiająca nakazania zapewnienia dostępności

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie skargi 2) Przeprowadzenie postępowania 3) Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • PFRON
 • szczególne potrzeby
 • skarga
 • postępowanie
 • podmiot publiczny
 • niepełnosprawność
 • komunikacyjna
 • informacyjno
 • dostępność
 • bariera
 • architektoniczna
 • Prezes Zarządu PFRON
 • Podobne usługi  

  Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotu publicznego

  Złożenie skargi na podmiot publiczny, który nie zapewnił osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej