Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ankieta satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny instytucjonalny)

Wzór ankiety wypełnić i ankietę odesłać.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Ankieta dotyczy oceny jakości pracy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej wypełniana przez klientów zewnętrznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak dokumentów
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie ankiety satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny instytucjonalny).

Etapy realizacji usługi  

1. Przeslanie ankiety 2. Weryfikacja ankiety

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ankieta satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny instytucjonalny)

Ankieta satysfakcji klienta w działalności laboratoryjnej (klient zewnętrzny instytucjonalny)

Wzór ankiety wypełnić i ankietę odesłać.